K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Objevitel 10.1

 • k dodání ihned
 • 1 2 3 4

 • Cena:
  1 440 Kč s DPH

  1 190 Kč bez DPH


Licence:

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

Pham Xuan Ing. - ARID

Zařazeno v kategoriích:


Program Objevitel 10.1 je určen dětem s dyskalkulií a také dětem, které mají obtíže v matematice z nejrůznějších jiných důvodů.

Cílovou skupinou jsou především žáci prvního stupně ZŠ, program však obsahuje i některá témata, která se probírají na počátku druhého stupně. Na druhém stupni ZŠ je možno program využít při reedukaci dyskalkulie, u předškolních dětí pak pro rozvoj matematických představ.

Objevitel je bohatě doprovázen obrázky. Každá úloha je výstižně graficky znázorněna. Program je samozřejmě ozvučen.

Instalační nosič:

 • program Objevitel se běžně dodává na CD
 • je možné objednat variantu na USB flash disku za příplatek 100,-Kč s DPH (požadavek uveďte do poznámky)

Licencování programu Objevitel:

 • Licence pro jednotlivé počítače školy - program se instaluje na jednotlivé počítače (podle zakoupeného počtu licencí).
 • Neomezená licence pro server školy - program se instaluje na server do sdíleného adresáře, který je určen pro všechny uživatele. Na pracovních stanicích (žákovské PC, tablet) připojených v síti stačí vytvořit jeho zástupce a přes něj program spouštět.
 • Program nelze dodat do zahraničí.

Program Objevitel nabízí tyto základní oblasti podpory:

Orientace - zde jsou zařazeny úkoly zaměřené na pravo-levou orientaci, určování směrů (např. doleva, doprava, nahoru, dolů, atd…), orientaci v rovině (dopředu, dozadu, doprava doleva), orientaci v řadě (hned před, hned za, první, poslední, před, za), na prostorovou orientaci (nad, pod, vedle, na, mezi, u, uprostřed, před, atd…) a na orientaci v čase (dny, měsíce, roční období, hodiny, časová posloupnost).

Početní představy - v této části dítě pracuje s geometrickými tvary, s pojmy větší - menší, malé - velké, lehké - těžké, více - méně - stejně.

Seznámení s čísly - dítě se seznamuje se vztahem mezi množstvím (počtem figur) a číslem, učí se rozkládat a porovnávat čísla, plní úkoly zaměřené na orientaci v číselné řadě. V této části je zařazeno i seznámení s vícecifernými čísly (představa čísla, jeho zápis a čtení).

Početní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení, písemné sčítání a písemné odčítání - program se zaměřuje na pochopení podstaty jednotlivých operací a na jejich následné procvičení.

Vyšší matematika

 • dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad čísel na prvočíselné činitele, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek
 • zlomky - zápis, názorná představa zlomku, porovnávání, rozšiřování a krácení zlomků, sčítání a odčítání zlomků se stejným i různým jmenovatelem, výpočet části celku
 • desetinná čísla - znázornění na číselné ose, zápis, porovnávání, sčítání a odčítání
 • zaokrouhlování - na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce v různých oborech
 • římská čísla a jejich převody na arabská čísla a zpět.

Zrakové vnímání - tato část se zaměřuje na cvičení zrakového vnímání - zrakové rozlišování, cvičení zrakové pozornosti, vizuomotoriky, zrakové paměti a koncentrace.

Zábavné procvičování - zde si dítě zábavnou formou procvičuje paměť, postřeh, rychlost nebo samotné početní operace (např. omalovánky, pexeso, skládanky, atd…).

Programy pro poruchy učení ze stejné řady:

Možnosti financování nákupu programů pro žáky s SVP:

 • Licence výukových programů pro žáky se SVP lze hradit v rámci Rozvojového programu MŠMT - „Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“.
 • Výukové programy lze pořídit také v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti z Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU Šablony pro MŠ a ZŠ.

-------------------------------------------------------------------

Plně dotyková verze vhodná pro PC, notebooky i tablety.

Operační systém: Windows Vista/7/8/10 32 i 64bit


Náhledy

.()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..().