Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Ochrana soukromí u osobních údajů

Provozovatelem odpovědným za internetový obchod Pachner vzdělávací software v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a čl. 4 odst. 7 GDPR je: PACHNER, vzdělávací software, s. r. o., IČ: 27223809, se sídlem Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105699 e-mail: obchod@pachner.cz , tel.: 233 374 058 (dále jen: „provozovatel“).

Provozovatel prohlašuje, že shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Údaje poskytnuté zákazníkem využívá provozovatel pro takové účely, jakými jsou např. odpovědi na podněty, úpravy budoucích objednávek zákazníka, zlepšování obchodní činnosti provozovatele a komunikace se zákazníkem.

Provozovatel používá osobní údaje zákazníka jen v mezích stanovených zákonem a na základě souhlasu zákazníka. Souhlas nebo jednotlivá vyjádření souhlasu lze kdykoli odvolat prostřednictvím oznámení o odvolání zaslaného poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené výše.

Osobní údaje jsou informace o osobních nebo faktických okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (čl. 4 odst. 1 GDPR). Provozovatel primárně zpracovává údaje získané přímo od zákazníka. Jedná se o údaje, které zákazník poskytuje v rámci zpracování objednávek. Předávání údajů probíhá v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. Do této kategorie nespadají statistické údaje, které nelze přímo spojit s osobou zákazníka a které provozovatel shromažďuje například tehdy, dojde-li k návštěvě e-shopu.

Osobní údaje zákazníka provozovatel předává nebo zasílá třetím stranám, pouze pokud je to třeba pro účely smluvního plnění či účtování nebo pokud s tím zákazník předem souhlasil.

Možnosti zákazníka

Podle zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů, požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování údajů týkajících se zákazníka a kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uděleném souhlasu nebo na uzavřené smlouvě, je provozovatel povinen na požádání zákazníka předat zákazníkovi veškeré zpracovávané údaje o zákazníkovi ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Zákazník má také právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se daného zákazníka.

Nesouhlas s tím, aby provozovatel shromažďoval, zpracovával nebo používal údaje o zákazníkovi podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, ať už jako celek nebo zčásti, je třeba zaslat e-mailem nebo dopisem na výše uvedenou adresu.

Osobní údaje zákazníka budou na jeho žádost odstraněny, pokud to nevylučují zákonné povinnosti uchování dat, pokud údaje již nejsou vyžadovány z důvodu plnění účelu ukládání nebo pokud jejich ukládání není povoleno z jiných právních důvodů. To se však netýká údajů nutných ke zpracování objednávky a údajů o objednávce, které musí být archivovány z daňových důvodů.

Účet zákazníka

V případě registrace vytvoření zákaznického účtu budou ukládány údaje účtu (titul, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail) a údaje z objednávky v účtu zákazníka chráněném přímým heslem. Tyto údaje jsou ukládány a používány za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem při vytvoření účtu zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Zákazník může zasláním e-mailu nebo dopisu na výše uvedenou adresu požádat, aby údaje účtu zákazníka vyjma údajů nutných pro vyřízení případné reklamace byly vymazány.

Sdělení doručovací adresy, telefonního čísla a e-mailu zákazníka dopravci

V případě doručení poštovní zásilkou předá provozovatel České poště (Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, vedená u Městského soudu v Praze, A 7565) telefonní číslo zákazníka, e-mail zákazníka a doručovací adresu poskytnutou v rámci objednávky (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Česká pošta použije telefonní číslo zákazníka a e-mail výhradně v souvislosti s přepravou balíků, aby zákazníka informovala o doručení vaší objednávky nebo o očekávaném času doručení balíku.

Spolupráce se zpracovateli

Pro zlepšení kvality služeb provozovatel spolupracuje s některými zpracovateli, kterým mohou být údaje zákazníka zpřístupněny. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou:

  • Google Czech Republic, s. r. o., se sídlem Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČ: 27604977, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 118342
  • Greendot, s. r. o., se sídlem Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03243150, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 229085.

Nikomu dalšímu osobní údaje bez výslovného souhlasu zákazníka provozovatel neposkytuje.

Zasílání newsletteru

Za účelem informování zákazníka o aktuálních nabídkách a slevách zpracovává provozovatel jméno, titul a e-mailovou adresu zákazníka na základě souhlasu, který provozovateli zákazník poskytuje prostřednictvím přihlášení se k odběru newsletteru a který lze kdykoli odvolat. Bližší informace naleznete zde.