K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Pro speciální školy

Interaktivní přístup je u žáků a studentů se speciálními potřebami velmi užitečným prostředkem k podpoření získání znalostí. Právě výukové softwary fungují jako výborný pomocník. Vzdělávací programy určené přímo pro žáky a studenty se speciálními výukovými potřebami ulehčují pochopení látky rozvoj schopností. Prostřednictvím interaktivních programů lze rozvíjet čtení, uplatňování gramatických pravidel, podporu zrakového vnímání, ale i usnadnit výuku dětí s poruchami pozornosti, či s dyskalkulií.