Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Pro speciální školy

Interaktivní přístup je u žáků a studentů se speciálními potřebami velmi užitečným prostředkem k podpoření získání znalostí. Právě výukové softwary fungují jako výborný pomocník. Vzdělávací programy určené přímo pro žáky a studenty se speciálními výukovými potřebami ulehčují pochopení látky rozvoj schopností. Prostřednictvím interaktivních programů lze rozvíjet čtení, uplatňování gramatických pravidel, podporu zrakového vnímání, ale i usnadnit výuku dětí s poruchami pozornosti, či s dyskalkulií.