K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

ABC do školy 10.1

 • k dodání ihned
 • 1 2 3 4

 • Cena:
  1 440 Kč s DPH

  1 190 Kč bez DPH


Licence:

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

Pham Xuan Ing. - ARID

Výukový program ABC do školy pro stimulaci, reedukaci, výuku i diagnostiku předškolních a raně školních čtenářských a jazykových dovedností včetně rozvoje zrakového vnímání. Vzdělávací software vhodný pro reedukaci dyslexie a dysortografie. Program ABC do školy je určen pro děti předškolního věku a žáky 1. a 2. třídy ZŠ.

Plně dotyková verze programu ABC do školy vhodná pro PC, notebooky i tablety s OS Windows!

Instalační nosič:

 • program ABC do školy se běžně dodává na CD
 • je možné objednat variantu na USB flash disku za příplatek 100,-Kč s DPH (požadavek uveďte do poznámky)

Licencování programu ABC do školy:

 • Licence pro jednotlivé počítače školy - program se instaluje na jednotlivé počítače (podle zakoupeného počtu licencí).
 • Neomezená licence pro server školy - program se instaluje na server do sdíleného adresáře, který je určen pro všechny uživatele. Na pracovních stanicích (žákovské PC, tablet) připojených v síti stačí vytvořit jeho zástupce a přes něj program spouštět.
 • Program nelze dodat do zahraničí.

Program ABC do školy nabízí tyto základní oblasti podpory:

Orientace - rozvíjí se orientace (pravo-levá, prostorová, v řadě i v času) a procvičuje se určování směrů.

Čtení, porozumění, cvičení – tato část se zaměřuje na rozvoj jazykových dovedností. Program zprostředkovává dítěti hravým způsobem zkušenost s psaným a mluveným jazykem a je mu průvodcem od písmen až k textům. Dítě využívá svých dosavadních zkušeností a vědomostí, které dále rozvíjí. První oddíl se soustředí na technickou stránku čtení. V dalším oddílu je kladen důraz na čtení s porozuměním. Třetí oddíl obsahuje: opisování a diktát, sluchovou analýzu a syntézu, rozdělování slovních spojení a cvičení zaměřené na dlouhé a krátké slabiky.

Zrakové vnímání a zábavné procvičování - program hravým způsobem rozvíjí zrakové vnímání – rozlišování, inverzní tvary, vnímání figury a pozadí, zrakovou paměť, vizuomotoriku, koncentraci, ... Podporuje tedy „technické dovednosti“, které jsou potřebné k úspěšnému rozvoji gramotnosti.

V každém cvičení je dostatečná slovní zásoba s velkým množstvím výstižných doprovodných obrázků, které ulehčují dětem pochopení daného cvičení. Program obsahuje víc než 3500 obrázků, které byly speciálně na konkrétní témata namalovány, a více než 15700 namluvených výrazů (písmena, slabiky, slova, věty, text).

Programy pro poruchy učení ze stejné řady:

Možnosti financování nákupu programů pro žáky s SVP:

 • Licence výukových programů pro žáky se SVP lze hradit v rámci Rozvojového programu MŠMT - „Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“.
 • Výukové programy lze pořídit také v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti z Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU Šablony pro MŠ a ZŠ.

--------------------------------------------------------------------

Plně dotyková verze vhodná pro PC, notebooky i tablety.

Operační systém: Windows 7/8/10 32 i 64bit


Náhledy

.()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..().