Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Integrované bloky MŠ

V předškolním vzdělávání je třeba uplatňovat integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků. Realizace těchto integrovaných tematických bloků poskytuje dětem širokou škálu aktivit. Dítě vnímá skutečnosti v přirozených souvislostech. Získá ucelenější poznatky a dokáže tyto vědomosti lépe využít. Bloky se vztahují k určitým tématům, která jsou dětem blízká a srozumitelná. Slouží k rozvoji komunikace a vyjadřovacích schopností. 

Jaro »

Interaktivní programy vhodně doplňují vzdělávací činnosti dítěte na jarní téma. Mohou být také celkovým souhrnem a opakováním toho, co dítě na jaře prožívalo prakticky, co vidělo, co se dozvědělo a co ho zajímá. Každý program nabízí řadu písniček pro radost spolu s moti...

Zobrazit

Léto »

Interaktivní programy, zařazené do léta, doplňují vzdělávací činnosti dítěte na témata zaměřená na konec školního roku, přípravu dítěte na vstup do 1. třídy základní školy, výlet do lesa, bezpečnost v dopravním provozu, předcházení úrazům v době prázdnin a také na pozná...

Zobrazit

Podzim »

Pro podzimní období jsou připraveny interaktivní programy, které doplňují vzdělávací činnosti dítěte na téma o podzimní přírodě, o vycházkách do lesa, o hospodářských zvířatech a jejich užitku pro člověka nebo o vlasti, ve kterém mohou děti objevovat mimo jiné krásu naš...

Zobrazit

Zima »

Do zimního období jsou zařazeny interaktivní programy, které doplňují vzdělávací činnosti dítěte na téma o zimním počasí, o lidových zvycích a tradicích jako jsou Vánoce, nebo tradice Tří králů, o zimních sportech, o zápisu dítěte do 1. třídy ZŠ, o řemeslech a povoláníc...

Zobrazit