Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Interaktivní učebnice ČJ - IV. díl - Tvarosloví

 • k dodání za 2-5 dnů
 • 1 2 3 4
 • Novinka

 • Cena:
  1 480 Kč s DPH

  1 480 Kč bez DPH


Licence

1 kniha/pomůcka

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

Nakladatelství D + H

Zařazeno v kategoriích:


NEJEDNÁ se o software!

Pákový pořadač s oddělenými plastovými kapsami, který obsahuje soubor výukových pomůcek pro žáky s SVP.

Interaktivní učebnice ČJ - IV. díl - Tvarosloví

Popis:

Představujeme Vám zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, které jsou postaveny na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (dětem nejsou předkládány hotové poznatky, ale na základě svého bádání, experimentování, manipulace, porovnávání, třídění atp. samy nové poznatky vyvozují a ověřují si jejich správnost).

Vzdělávací obsah je rozdělen do jednotlivých okruhů – ke každému okruhu je přiložen metodický list (který nastiňuje možnosti konkrétního využití přiložených pomůcek), pokyny pro děti (podle kterých mohou samostatně postupovat), soubor pomůcek (většinou vizuálních, ale i trojdimenzionálních, manipulativních), zalaminovaná zjednodušená gramatická pravidla a pracovní listy (ke kopírování). Součástí jsou i kontrolní karty, které dětem umožňují okamžitou zpětnou vazbu i bez přímé účasti pedagoga.

Z hlediska obsahu se jedná o  učebnice, které přinášejí průřez učivem českého jazyka (jazykové výchovy) na 1. i  2. stupni základních škol v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a očekávanými výstupy. Interaktivní učebnice - zejména díky využívání vlastní aktivity dětí, multisenzoriálního přístupu, snaze o zestručnění a zpřehlednění  - usnadňují dětem nejen fázi osvojování, které se tak stává důkladnější, ale napomáhají i pohotovějšímu vybavení a aplikaci správného pravidla a v neposlední řadě i rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku.

Učebnicím byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR.

Obsah:

 • slovní druhy - součástí je plastová pomůcka ke slovním druhům
 • podstatná jména - druhy
 • podstatná jména - mluvnické kategorie - součástí jsou plastové pomůcky k rodu a vzorům podstatných jmen
 • přídavná jména
 • zájmena a číslovky - součástí je plastová pomůcka ke druhům zájmen
 • slovesa

NEJEDNÁ se o software!


Náhledy

.()..()..()..()..()..()..()..()..().