Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Glitr – vzdělávací mobilní aplikace - na 1 rok

 • k dodání ihned
 • 1 2 3 4
 • Náš TIPNovinka

 • Cena:
  6 050 Kč s DPH

  5 000 Kč bez DPH


Licence:

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

Glitr s.r.o.

Zařazeno v kategoriích:


Aplikace Glitr umožňuje výuku zábavou formou, ve které žáci dostávají úkoly prostřednictvím her od svých učitelů. Zábavná forma pomáhá žákům zapamatovat si fakta a souvislosti snadněji. Pedagogům aplikace zase nabízí řadu možností při přípravách na vyučovací hodinu. Učitelé mohou aplikaci zapojit do výuky nejen ve školní budově, ale třeba i na výletě v přírodě či ve městě.

Aplikace podporuje rozvoj klíčových kompetencí, upozorňuje na mezipředmětové vztahy a praktické dovednosti žáků. Nabízí originální možnost zpracování průřezových témat. Je nástrojem k zařazení digitálních i dalších klíčových kompetencí do libovolné vzdělávací oblasti. 

Glitr poskytuje technologické prostředí, ve kterém mají učitelé možnost jednoduše obohatit vzdělávací systém tak, aby žákům umožňoval neustále zažívat individuální úspěchy při práci na své maximální úrovni.

Technologickým prostředím se rozumí mobilní aplikace propojená s administračním systémem, ve kterém pedagogové i žáci mohou snadno editovat nebo přímo vytvářet obsah zobrazovaný v mobilní aplikaci. K využití jsou dostupné také již připravené výukové formáty. 

Aplikace je dostupná pro Android a iOS.

Informační karta ředitele (PDF) - stručné shrnutí vlastností aplikace Glitr

Glitr vzdělávacím zařízením nabízí:

 • aplikaci, která propojí digitální prostředí se světem kolem nás, podpoří efektivní využívání moderních technologií a rozvoj nejen digitálních kompetencí,
 • sady didaktických cvičení a únikových her do vnitřního i venkovního prostředí, jež mohou učitelé i žáci bez omezení využívat,
 • možnost vytvářet vlastní výukové materiály ze stran pedagogů i samotných žáků – interaktivní cvičení, vzdělávací únikové hry vhodné do kmenové třídy, školy nebo venkovního prostředí, a to v jednoduchém editačním systému,
 • podporující nástroj pro spolupráci rodiny a školy, možnost využívat volnočasových zájmových tras.

Glitr podporuje:

 • digitální, matematickou a čtenářskou gramotnost,
 • rozvoj a propojení celé řady klíčových kompetencí,
 • individualizaci i učení se spolupracovat ve skupinách,
 • příležitost přípravy pestrého programu na projektové dny doplněnou důrazem na mezipředmětové vztahy,
 • možnost diferenciace učiva pro různé věkové skupiny a typy žáků,
 • integraci a Komenského školu hrou.

Licencování vzdělávacího a editačního systému Glitr:

 • roční licence pro vzdělávací zařízení, tj. pedagogy, žáky, ale i pro rodiče (možnost aplikaci využívat v rámci volnočasových aktivit),
 • licencuje se podle počtu žáků školy (do 150 žáků, do 300 žáků, do 600 žáků a nad 600 žáků).

Verze licencí:

 • UŽIVATELSKÁ
 • EDITORSKÁ

UŽIVATELSKÁ VERZE

V rámci uživatelské verze licence mohou žáci kdykoliv se svolením instituce vlastnící licenci spouštět jakoukoliv příběhovou vzdělávací únikovou hru v České republice, didaktická cvičení a všechny další publikované vzdělávací programy či aktivity.

Obsah licence:

 • přístup ke všem příběhovým hrám v aplikaci Glitr v rámci celé ČR (příběhová hra = komplexní hra v časovém rozsahu 2–3 hod.),
 • přístup ke všem výukovým programům (didaktická cvičení, QR hry).

Očekávané zapojení pedagogů:

 • spouštění her, cvičení a jiných výukových programů,
 • vyhodnocování průběhu her a cvičení (nepovinné).

EDITORSKÁ VERZE

Editorská verze zahrnuje všechny výhody Uživatelské licence. Učitelé i žáci mohou navíc vytvářet a editovat libovolný obsah; vzdělávací trasy, venkovní únikové a příběhové hry, didaktická cvičení k jednotlivým předmětům a další výukové programy.

Obsah licence:

 • přístup ke všem příběhovým hrám v aplikaci Glitr v rámci celé ČR, k jejich tvorbě a editaci,
 • přístup ke všem výukovým programům (didaktická cvičení, QR hry), k jejich tvorbě a editaci.

Očekávané zapojení pedagogů:

 • spouštění her, cvičení a jiných výukových programů,
 • vyhodnocování průběhu her a cvičení (nepovinné),
 • možnost kopírování a editace vzdělávacích tras a jejich umisťování do okolí školy pedagogy i žáky (nepovinné),
 • možnost tvorby kompletně nových her a cvičení pedagogy i žáky (nepovinné).

Náhledy

.()..().