K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Poruchy učení

Mezi podpůrná opatření pro žáky se speciálními výukovými potřebami patří i vhodný vzdělávací software. V naší nabídce najdete široký sortiment vzdělávacích programů pro inkluzi a děti se SVP. Programy a další pomůcky, které usnadní dětem se specifickými poruchami učení zvládnout školní výuku. Výukový software se může významnou měrou podílet na reedukaci (nápravě) poruch učení. Zábavná forma funguje jako perfektní motivace a tak se čtení, psaní a komunikace stane oblíbenou hrou. Speciální výukové programy a pomůcky jsou určeny pro předškolní děti, školáky i dospělé s poruchami komunikace. 

Možnosti financování nákupu programů pro žáky s SVP:

Příspěvek školám v rámci inkluze (podpůrná opatření)
Vyhláška č. 27/2016 Sb. O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH.

Vhodný vzdělávací software pro výuku ve školách můžete získat s využitím tzv. podpůrných opatření (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.) napomáhajících k naplnění vzdělávacích možností a uplatnění nebo užívání práv na rovnoprávné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření jsou nároková a bezplatná. Pro čerpání podpůrných opatření je nezbytné získat doporučení od školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

Příspěvek od státu na speciální pomůcku
Zákon 329/2011 Sb. a vyhláška 388/2011 Sb.

Krajské pobočky Úřadu práce poskytnou příspěvek na nákup zvláštní pomůcky podle zákona 329/2011 Sb. a vyhlášky 388/2011 Sb. Není-li pomůcka v seznamu výslovně uvedena, může úřad poskytnout příspěvek i na tuto speciální pomůcku a to ve výši jako je příspěvek na pomůcku srovnatelnou, v seznamu uvedenou.
Příspěvek je nárokový na základě diagnózy a úřad standardně přispívá ve výši 90% ceny pomůcky.

Dyslexie »

Výukové programy, vzdělávací software a pomůcky mohou dyslektiktům doma i ve škole, výrazně pomoci s nápravou dyslexie (tzv. reedukací). Dyslexie je specifická porucha čtení. Jde o nejčastější formu specifické vývojové poruchy učení (SPU), která se projevuje nesnázemi p...

Zobrazit

Dysortografie »

Vhodné výukové pomůcky, programy a vzdělávací software se významně podílí na reedukaci (nápravě) dysortografie. Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Postihuje celkovou oblast gramatiky či jen určitých jevů. Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografic...

Zobrazit

Dysgrafie »

Na reedukaci (nápravě) dysgrafie se mohou účinně podílet výukové programy, pomůcky a vzdělávací software. Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu. Postihuje celkovou úpravu písma. Písemný projev bývá nečitelný, dysgrafik si obtížně pamatuje písmena, obtížně j...

Zobrazit

Dyskalkulie »

Studie ukazují, že děti (dyskalkulici), kterým se dostane adekvátní péče, dosahují výrazného zlepšení. Vzdělávací pomůcky, software a výukové programy mohou doma i ve škole výrazně pomoci s nápravou (reedukací) dyskalkulie. Dyskalkulie je specifická porucha počítání. Za...

Zobrazit

Vady řeči, logopedie »

Výukové programy a pomůcky pro děti s vadami řeči. Software vhodný pro logopedii. Pestrá nabídka logopedických pomůcek pro logopedy, děti a rodiče....

Zobrazit

Autismus »

Dětem s poruchou autistického spektra (PAS) pomáhají při výuce kompenzační pomůcky, programy a software pro alternativní komunikaci. Inkluze žáků s autismem....

Zobrazit

Jiné poruchy a prevence »

Prevence poruch učení. Rozvoj myšlení a řeči. Zábavné procvičování pro školáky i předškoláky s pomocí počítače. Výukové programy a pomůcky pro žáky s SPU....

Zobrazit